Wie is wie

Secretariaat en cultuurbalie

Casino Beringen
Kioskplein 25 - 3582 Beringen
Tel: 011 45 03 10
cultuur@beringen.be // reservaties.cultuur@beringen.be

 

Cultuurfunctionaris - Directeur

Inge De Leger
- Algemeen beheer CC Beringen
- Diensthoofd cultuurdienst
- Programmatie podiumvoorstellingen volwassenen
- Vrijwilligers CC Beringen
inge.deleger@beringen.be

 

Cultuurfunctionaris - Stafmedewerkers

Marijke Henkens
- Programmatie jeugdvoorstellingen en scholen
- Vorming jongeren
- Tentoonstellingen
marijke.henkens@beringen.be

Jonathan Vaes
- Vorming volwassenen
- Communicatieverantwoordelijke
- Gebouwenverantwoordelijke OC, Kardijk en Cor
- Verantwoordelijke receptieve activiteiten
jonathan.vaes@beringen.be

 

Onthaal en administratie

Wendy Beckx: onthaal, boekhouding, facturatie
wendy.beckx@beringen.be

Nancy Camps: onthaal, reservaties OC De Buiting
nancy.camps@beringen.be

Martine Essers: onthaal, ondersteuning programmatie jeugd/scholen, reservaties Feestzaal Cor
martine.essers@beringen.be

Brenda Houdmeyers: onthaal, ondersteuning promotie, reservaties Casino
brenda.houdmeyers@beringen.be

Annemie Tempels: onthaal, ondersteuning programmatie volwassenen, reservaties Buurthuis De Kardijk
Annemie.tempels@beringen.be

Esther Vaes: onthaal, ondersteuning boekhouding, facturatie en promotie
Esther.vaes@beringen.be

Theatertechnici

Freddy Greunlinx
freddy.greunlinx@beringen.be

Milan Schroyen
milan.schroyen@beringen.be

Jef Thys
jef.thys@beringen.be

 

Zaalverantwoordelijke Buurthuis De Kardijk en Feestzaal Cor

Diane Ceunen
Diane.ceunen@beringen.be

 

Onderhoud gebouwen

Cinzia, Sylvie, Marleen, Pina, Dirk, Sengel, Carine, Heidi

 

vzw CC Beringen

Voorzitter
An Moons, schepen van cultuur
An.moons@beringen.be

Secretaris
Inge De Leger, cultuurfunctionaris - directeur
Inge.deleger@beringen.be

 

Dienst Cultuur Stad Beringen

  • Lokaal cultuurbeleid
  • Ondersteuning verenigingsleven/cultuurraad
  • Amateurkunsten
  • Erfgoed

Schepen van cultuur
An Moons
an.moons@beringen.be

Cultuurbeleidscoördinator
Paulien Parren
paulien.parren@beringen.be

Top