NATURAL EQUILIBRIUM

NATURAL EQUILIBRIUM

 

29 september – 20 oktober 2024

 

Natural Equilibrium - Contemporary Transitions of Understanding, is een internationaal tentoonstellingsproject voor hedendaagse kunst met een conceptuele focus op de artistieke reflecties en impressies over de internationale problematiek en thematiek rondom de waarborging van de natuurlijke balans en de hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen daarvan. Een conceptuele tentoonstelling over het stimuleren van bewustwording en dialoog, ontwikkeld door het 10dence platform in samenwerking met een internationale groep kunstenaars.

 

Hoe kunnen deze natuurlijke processen in de hedendaagse kunst worden gevisualiseerd en verklaard? Artistiek onderzoek naar het bereiken van evenwicht door te reageren op, aan te passen aan en zich aan te passen aan prikkels, acties of interventies is de manier waarop de natuur dingen doet. De meest karakteristieke cyclus van de natuur is: geboorte-groei-verval-dood en het opnieuw geboren worden. Uiteindelijk gaat het allemaal om de mens en de verantwoordelijkheden die met menselijk handelen gepaard gaan - hetzij bij het toepassen van het evenwichtsprincipe om de natuur te begrijpen en haar hulpbronnen te benutten, hetzij bij het behouden en in stand houden van de schoonheid van een natuurlijk canvas voor de toekomst. Menselijk gedrag - acties, reacties en daarmee samenhangende onzekerheden - is veel moeilijker te begrijpen dan de krachten van de natuur en haar onzekerheid.

Een tentoonstellingsconcept ontwikkeld door de Nederlandse kunstenaar/curator Ron Weijers voor het 10dence platform. De tentoongestelde kunstwerken zijn een artistieke visie en reflectie op het concept van de tentoonstelling Natural Equilibrium in bredere zin. Het doel van de tentoonstelling is het bevorderen en stimuleren van denkpatronen en bewustwording binnen een snel veranderende wereld. De kunstwerken bieden uiteraard stof tot nadenken vanuit verschillende invalshoeken en de inhoud van de tentoonstelling richt zich op het stimuleren van dialoog en discussie onder bezoekers over deze thematiek en problematiek.

 

Deelnemende kunstenaars: Evelyne Dominault - France, Frans van Viegen - NL, Frédérique Rennuit - B, Ike Inge Aerden - B, Larisa Sjoerds - NL, Madeleine Wories - USA, Marieta Reijerkerk - NL, Paul Lorenz - USA, Petra Moll - Ireland, Ron Weijers - NL, Susumu Ohira - Japan, Sylwia Gorak - P, Patrick Hoedt - B, Nobuhiro Mido - Japan, Marijke Henkens - B and Francis Beaty – USA

 

Zoete zondag op 29 september 2024 van 14.00 tot 17.00 uur.

 

Alle dagen open van 14.00 tot 17.00 uur, behalve op vrijdag en zaterdag.

Gratis toegang.

 

Casino Beringen

 

AANRADERS

Volledig programma
Top