CC Beringen zoekt kunstenaar voor residentie (st)ART De Buiting

di 26/07/2022

Vanaf september lanceert CC Beringen het residentieprogramma (st)ART De Buiting. Het CC nodigt kunstenaars uit om in OC De Buiting tijdelijk een woon- en werkplek te betrekken en een artistiek project in of rond het ontmoetingscentrum te realiseren. 

Schepen van Cultuur An Moons: “Met (st)ART De Buiting willen we artistiek talent stimuleren en letterlijk en figuurlijk de ruimte geven om te experimenteren, te creëren en in dialoog te treden met het publiek. OC De Buiting maakt deel uit van de culturele infrastructuur van stad Beringen. Het gebouw herbergt onder andere een podiumzaal, polyvalente ruimtes en meerdere vergader- en hobbylokalen. Daarnaast is er ook een cafetaria en conciërgewoning die we ter beschikking stellen aan de Artiest-in-OC als tijdelijke werk- en woonplek. 

“OC De Buiting is voor kunstenaars een inspirerende werkplek aangezien het als cultureel ontmoetingscentrum fungeert en in een mooie groene parkomgeving ligt. De kunstenaar kan er in alle rust aan een creatie of productie werken, maar bevindt zich tegelijkertijd ook in een infrastructuur die zich leent voor ontmoetingen en sociale activiteiten. In de buurt liggen ook verschillende voorzieningen waaronder sport- en jeugdinfrastructuur en een school, en ook het dorpscentrum is vlakbij”, vult schepen van Patrimoniumbeheer Patrick Witters verder aan.   

De stad voorziet met (st)ART De Buiting een tijdelijke creatieve oplossing voor de concessie waarvoor na 2 oproepen geen kandidaat uit de bus kwam. Schepen An Moons: “In 2023 volgt een nieuwe oproep. Deze tijdelijke kunstenaarsresidentie geeft een nieuwe artistieke dynamiek aan OC De Buiting en zet deze Paalse cultuursite op een unieke manier in de kijker. We willen het residentieprogramma graag opstarten aan het begin van het nieuwe culturele seizoen in september en 2 à 4 maanden laten lopen. 

Kunstenaars kunnen zich kandidaat stellen voor (st)ART De Buiting uiterlijk op 15 augustus via cultuur@beringen.be. 

 

Meer info over de oproep (st)ART De Buiting:

 

Wie zoeken we? 

Je bent een individuele kunstenaar die uitkijkt naar een intensieve werkperiode, of je maakt deel uit van een kunstenaarscollectief bestaande uit 2 personen, of je bent een masterstudent binnen het domein van de kunsten en je kan aantonen dat dit kadert binnen je masteropleiding. 

Je bent als kunstenaar werkzaam binnen één van volgende disciplines: beeldende kunsten, architectuur en vormgeving, audiovisuele kunsten, fotografie, podiumkunsten, muziek en transdisciplinaire en cross-sectorale kunsten of een combinatie van disciplines.  

Ook kan je aantonen op basis van je portfolio en artistiek curriculum dat je professioneel actief bent binnen de Vlaamse kunstensector of dat je je als masterstudent verder artistiek ontwikkelt. 

Onze voorkeur gaat uit naar kunstenaars die ingrijpen in het publieke domein, die met hun werk of productie OC De Buiting in de kijker zetten en van het OC een verbindende actor maken met het dorpsleven. 

 

Wat bieden we? 

Een tijdelijke gratis woon- en atelierruimte in een uitnodigende, rustige en inspirerende plek 

Daarnaast ontvang je een artistieke toelage voor de vergoeding van de uitvoering van de artistieke creatie/productie van maximum 4.000 euro, dit naargelang de duur van de residentie, de concrete plannen in de kandidatuur en de uiteindelijk bewezen kosten. 

Voor kosten verbonden aan de presentatie/vertoning van het project en publiekswerking mag je een bijkomende projectsubsidie cultuur van maximum 2.000 aanvragen. 

Ook bieden we inhoudelijk en eventueel productioneel opvolging en ondersteuning vanuit CC Beringen, in de mate van beschikbaarheid van personeel en infrastructuur. Bovendien kan mits afgesproken ook gebruik gemaakt worden van de andere faciliteiten in en rond het gebouw zoals de grote zaal, de lokalen, het terras of het park voor bijvoorbeeld een vertoning of repetitie. 

 

Wat verwachten we? 

Je bent regelmatig aanwezig in OC De Buiting tijdens minstens 2 maanden en maximum 4 maanden (vanaf  september 2022). Geef je periode van voorkeur aan en motiveer deze in het aanvraagdossier. Een domicilie op OC De Buiting is niet mogelijk, ook niet tijdelijk. 

Je realiseert een artistiek project met uitstraling dat bijdraagt aan de verbeelding van de site, OC De Buiting mee in de kijker zet en dat inhaakt op de natuurlijke omgeving. Het eindproduct wordt als artistieke creatie geïntegreerd in of rond OC De Buiting of een visualisatie van de creatie of het creatieproces is blijvend zichtbaar in het gebouw of op de site. 

De Artiest-in-OC toont de werkzaamheden tijdens try-outs, open atelierdagen, toonmomenten voor het publiek of dergelijke. Je creëert interactie en connectie met stakeholders zoals de cultuurdienst en CC Beringen, andere lokale kunstenaars, buurtbewoners en gebruikers van OC De Buiting opdat de omgeving inzicht krijgt in en betrokken wordt bij het artistieke creatieproces. 

Als resident van OC De Buiting verzorgt de kunstenaar mee de conciërgefunctie, waarbij je de deuren opent en sluit in functie van de activiteiten in het centrum en in onderling overleg met de afgevaardigde van de cultuurdienst/CC Beringen. Op regelmatige basis vindt een terugkoppelingsoverleg plaats met de cultuurdienst. 

De Artiest-in-OC houdt zelf de woon- en atelierruimte schoon, staat zelf in voor de eigen maaltijden en zorgt zelf voor de nodige materialen. Na afloop lever je de ter beschikking gestelde ruimtes op in de staat waarin deze zich bij aanvang van het project bevinden. Na ieder project volgt een gedetailleerde plaatsbeschrijving van de woon- en atelierruimte. Tevens is het belangrijk dat nooduitgangen altijd gevrijwaard blijven, technische installaties niet geblokkeerd worden en altijd met brandwerende materialen gewerkt wordt. 

Je vermeldt CC Beringen en stad Beringen in de communicatie over het project. 

 

Kandidaatstellen als Artiest-in-OC 

Mail je projectvoorstel uiterlijk op 15 augustus 2022 naar cultuur@beringen.be. Dit voorstel bevat op maximum 2 A4-pagina’s het idee, de aanpak, publiekswerking en motivatie met onder andere de meerwaarde van de residentie voor de praktijk of opleiding van de kunstenaar, samen met een portfolio en cv. 

Ook voor meer informatie of een bezoek aan OC De Buiting kan je terecht bij cultuur@beringen.be. 

 

Hoe verloopt de beoordeling? 

Een beoordelingscommissie evalueert alle ingezonden projectvoorstellen en nodigt de geselecteerde kunstenaars uit voor een gesprek. Na dit gesprek wordt één project of, ingeval van kortere residentieperiodes en meerdere interessante kandidaten, twee projecten gekozen voor de residentie waarmee een overeenkomst afgesloten zal worden. 

Top