CC Beringen zoekt kunstenaar voor vervolg Kunstresidentie (st)ART De Buiting

wo 19/07/2023

Van november 2022 tot en met juni 2023 nam kunstenares Myriam Goris haar intrek in OC De Buiting. Dit in het kader van het kunstresidentieproject (st)ART De Buiting van CC Beringen. Met deze kunstresidentie vond stad Beringen een creatief alternatief voor de uitbating van de cafetaria waarvoor geen concessiehouder gevonden werd.  

Myriam richtte in de cafetaria van OC De Buiting ’t Ateliertje op waar ze de nieuwsgierige bezoeker onderdompelde in diverse kunsttechnieken en workshops organiseerde waarbij samen creëren en inspireren voorop stonden. Samen met lokale kunstenaars, buurtbewoners, verenigingen en scholen realiseerde ze diverse kunstprojecten in en rond OC De Buiting. In het kader van de residentie nam ze ook de conciërgefunctie op zich. 

Gezien de vele positieve reacties op ’t Ateliertje en de artistieke én sociale dynamiek die de residentie teweegbracht in en rond OC de Buiting breien we vanaf september een vervolg aan (st)ART De Buiting. We lanceren opnieuw een oproep aan beeldende kunstenaars om er te resideren”, legt schepen van Cultuur en Dorpenbeleid An Moons uit. “We willen het residentieconcept duurzaam inbedden in OC De Buiting en de huidige sociaal-artistieke werking versterken om nog meer mensen naar de kunstresidentie te halen.” 

“OC De Buiting fungeert als cultureel ontmoetingscentrum in een mooie groene parkomgeving vlakbij het dorpscentrum en inspireert kunstenaars die er in alle rust aan een creatie of productie werken. We stellen de cafetariaruimte en het woongedeelte in OC De Buiting ter beschikking als sociaal-artistieke werk- en ontmoetingsplek. Tegelijk leent de infrastructuur zich voor ontmoetingen en sociale activiteiten. We verwachten wel dat de kunstenaar ook de conciërgerol opneemt, inclusief alle verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan”, voegt schepen van Patrimoniumbeheer Patrick Witters toe. 

Schepen Moons: “Naast het artistieke vinden we het gemeenschapsvormende en verbindende erg belangrijk. Daarom verwachten we dat de resident, samen met diverse partners, regelmatig kunst naar de omgeving van OC De Buiting brengt, zoals Myriam bijvoorbeeld deed met de projecten Zomer(kunst) in het Park met Ballen, een project dat je nog steeds kan bewonderen in het park van Paal, en met het gedichtenstraatje Lente in het Park. Zo versterken we tegelijk het project Tour Artistiek Beringen, waarmee we zoveel mogelijk kunst in de openbare ruimte willen brengen.” 

Kunstenaars kunnen zich kandidaat stellen voor (st)ART De Buiting tot uiterlijk 6 augustus via cultuur@beringen.be.

Meer info over de oproep (st)ART De Buiting:

In het verlengde van de huidige residentie (st)ART De Buiting, gaan we op zoek naar een kandidaat die vanaf september sociaal-artistieke en gemeenschapsvormende projecten in OC De Buiting op poten wil zetten en er daarnaast ook de conciërgefunctie wil waarnemen. Hiervoor stellen we de cafetariaruimte en het woongedeelte in OC De Buiting ter beschikking als sociaal-artistieke werk- en ontmoetingsplek.    

Wie zoeken we? 

 • Je bent een creatieveling die graag aan de slag gaat met individuen en groepen om samen sociaal-artistieke projecten uit te werken.
 • Je bent actief binnen de beeldende kunsten.
 • Je kan verbindend werken en zorgt voor een ontmoetingsplek in OC De Buiting waar iedereen zich welkom voelt.

 

Wat verwachten we? 

 • Je engageert je voor de realisatie van een sociaal-artistieke en gemeenschapsvormende werking met een focus op beeldende kunsten in OC De Buiting gedurende minimum 1 jaar.
 • Je bent regelmatig aanwezig in OC De Buiting. Een domicilie op OC De Buiting is niet mogelijk, ook niet tijdelijk. 
 • Je zorgt met je werking voor een positieve uitstraling van OC De Buiting door het ontmoetingscentrum met beeldende kunstprojecten in de kijker te zetten. 
 • Waar mogelijk en relevant ga je een samenwerking aan met andere lokale partners (o.a. verenigingen, scholen, lokale kunstenaars).
 • Je toont je werkzaamheden tijdens try-outs, open atelierdagen, toonmomenten voor het publiek en dergelijke. Je creëert interactie en connectie met stakeholders zoals de cultuurdienst en CC Beringen, andere lokale kunstenaars, buurtbewoners, verenigingen en gebruikers van OC De Buiting. 
 • Je maakt van je werkplek in OC De Buiting een open huis voor zowel de creatieve deelnemer als de toevallige passant of buurtbewoner, die er bijvoorbeeld even de krant wil komen lezen.
 • Je biedt occasioneel een drankje aan je bezoekers aan tegen kostprijs of vrije bijdrage.
 • Je verzorgt de conciërgefunctie in OC De Buiting waarbij je o.a. een oogje in het zeil houdt, het eerste aanspreekpunt vormt en je de deuren opent en sluit in functie van de activiteiten in het ontmoetingscentrum. 
 • Je overlegt regelmatig met een afgevaardigde van de cultuurdienst over de uitvoering en het verloop van het project.
 • Je houdt zelf de woon- en atelierruimte die je ter beschikking krijgt schoon, staat zelf in voor de eigen maaltijden en zorgt zelf voor de nodige materialen. Na afloop lever je de ter beschikking gestelde ruimtes op in de staat waarin deze zich bij aanvang van het project bevinden. 
 • Je vermeldt steeds CC Beringen en stad Beringen in de communicatie over het project.

 

 Wat bieden we? 

 • Een tijdelijk(e) gratis atelier/werkruimte in een uitnodigende, rustige en inspirerende plek. OC De Buiting is een ontmoetingscentrum gelegen in een mooie parkomgeving nabij diverse voorzieningen zoals sportinfrastructuur, een jeugdhuis en een school, en vlakbij het dorpscentrum. 
 • Een artistieke toelage voor de uitvoering van het sociaal-artistieke en gemeenschapsvormende luik van maximum 10.000 euro per jaar, dit naargelang de concrete plannen in de kandidatuur en de uiteindelijk bewezen kosten.  
 • Een forfaitaire vrijwilligersvergoeding (geïndexeerd max. bedrag 2023 = 1.626,77 euro per jaar per persoon) voor het verzorgen van de conciërgefunctie in OC De Buiting.
 • Inhoudelijke en eventueel productionele opvolging en ondersteuning vanuit CC Beringen in de mate van beschikbaarheid van personeel en infrastructuur. 
 • In de mate van beschikbaarheid en het maken van de nodige afspraken kan ook gebruik gemaakt worden van de andere faciliteiten in en rond OC De Buiting zoals de grote zaal, de lokalen, het terras of het park voor de uitvoering van de sociaal-artistieke initiatieven.

 

Kandidaatstelling 

Mail je projectvoorstel uiterlijk op 6 augustus 2023 naar cultuur@beringen.be. Dit voorstel bevat op maximum 2 A4-pagina’s het idee, de aanpak, publiekswerking en motivatie met onder andere de meerwaarde die je kan creëren in OC De Buiting, samen met een portfolio en cv. 

Voor meer informatie kan je terecht bij cultuur@beringen.be

 

Hoe verloopt de beoordeling? 

Een jury evalueert alle ingezonden projectvoorstellen en nodigt de geselecteerde kandidaten uit voor een gesprek. Na dit gesprek wordt een ranking opgemaakt en één kandidaat gekozen voor de invulling van het project. Na definitieve goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt een overeenkomst afgesloten met de gekozen kandidaat.

Top