Praktisch / Spelregels

PRAKTISCH / SPELREGELS SCHOOLAANBOD

 

INFO / INSCHRIJVEN

 

De activiteiten staan bondig uitgelegd in de schoolbrochure en op www.ccberingen.be/scholen . Voor meer informatie kan je terecht bij Marijke Henkens, programator van de schoolvoorstellingen via marijke.henkens@beringen.be of 011450317.

Inschrijven kan vanaf donderdag 25 mei 2023 om 8 uur:

  • Inschrijven kan de eerste dag enkel via e-mail, op deze manier kunnen we het best de inschrijvingen chronologisch verwerken. Inschrijvingen die ons vóór 1 juni om 8 uur bereiken worden pas om 8.15u ingeboekt.
  • Voor voorstellingen en films gebruik je best het inschrijvingsformulier, maar uiteraard kan het ook gewoon op een rijtje gezet worden. Geef zeker door: het aantal leerlingen, de leeftijd, de gekozen dag en het aanvangsuur, het aantal begeleiders en eventueel of er busvervoer door CC Beringen moet voorzien worden. Zet er eventueel een tweede of derde keuze bij.
  • Geef voor workshops duidelijk volgende gegevens door: het aantal workshops, het aantal leerlingen per groep, leeftijd van de leerlingen, de locatie waar u de workshop wenst te laten doorgaan en enkele voorkeurdata en –uren
  • Na verwerking ontvangt u een overeenkomst. Bezorg deze binnen de 14 dagen ondertekend terug. Na deze termijn kunnen de zitplaatsen aan anderen toegewezen worden.

 

Het ondertekende inschrijvingsformulier is definitief en bindend. Verlofdagen, pedagogische studiedagen, … kunnen niet ingeroepen worden om uw inschrijving te annuleren; wij zijn immers ook gebonden aan overeenkomsten met gezelschappen. Beslissingen van de overheid betreffende de corona-maatregelen zijn geldig als overmacht.

 

Bij problemen neem je best zo snel mogelijk contact op, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

 

Na 1 oktober 2023 kan je enkel nog inschrijven voor voorstellingen die nog niet volzet zijn.

 

BEGELEIDING

 

Hoe beter de voorbereiding, hoe meer kans op slagen. Dat is ook zo bij theatervoorstellingen. Probeer een voorstelling te zoeken die bij de leerlingen past. Je kan hiervoor altijd contact opnemen met de jeugdprogrammator Marijke Henkens op 011 450 317 of marijke.henkens@beringen.be. We hebben voor elk wat wils.

 

Indien gewenst kan je zelf kosteloos een voorstelling gaan prospecteren.

 

Bereid de leerlingen voor op het theaterbezoek en begeleid ze ook in de schouwburg. Neem plaats tussen de leerlingen en zorg voor orde en tucht. Dit is de taak van de begeleidende leerkrachten!

 

CC Beringen biedt zo veel mogelijk educatieve informatie aan. Deze vindt u terug op de website van CC Beringen onder de rubriek SCHOLEN bij de betreffende voorstelling.

 

 

INFRASTRUCTUUR

 

De locatie, waar de voorstelling doorgaat, wordt bij elke activiteit vermeld. Voor grote en versterkte voorstellingen is dat meestal Casino, voor de kleine, niet-versterkte voorstellingen is dat OC De Buiting. Soms vindt een voorstelling plaats op locatie.

 

 

AANTALLEN

 

Het is van groot belang dat je het juiste aantal leerlingen opgeeft. Zelfs met een volle zaalbezetting worden de kosten van een voorstelling niet gedekt.  Daarom zijn wij genoodzaakt om, bij een afwijking van meer dan 10% van het opgegeven leerlingenaantal, de overige gereserveerde plaatsen aan te rekenen.

 

Het gebeurt weleens dat er meer leerlingen naar de voorstelling komen dan opgegeven. Om de veiligheid en het comfort van de leerlingen te garanderen en ter bescherming van de artiest willen we dit zoveel mogelijk voorkomen door bij 10% meer leerlingen dan contractueel is opgegeven, een meerprijs te vragen van de helft van de toegangsprijs.

 

 

LEERLINGENVERVOER

 

Indien de school dat wenst, staat CC Beringen in voor het leerlingenvervoer naar onze voorstellingen.

De prijzen zijn afhankelijk van de ligging van de school en starten vanaf € 3 per zitplaats met een minimumafname van 30 zitplaatsen.

De tarieven en voorwaarden kan u nalezen in het document ‘busvervoer 2020-2021’.

 

 

BETALING

 

Na de voorstelling ontvangt de school een factuur. Wij ontvangen geen cash betalingen voor of na de voorstellingen.

 

CC BERINGEN IN UW SCHOOL

 

Als aanvulling bij de podiumvoorstellingen bieden we workshops, en soms ook theatervoorstellingen, aan in de school. In ruil voor de tegemoetkoming die CC Beringen doet bij de activiteiten die in de scholen zelf doorgaan, moet duidelijk de samenwerking vermeld worden.

De school bezorgt CC Beringen voor de aanvang van de activiteit een bewijs van de aankondiging (bv. flyer of aankondiging voor de leerlingen of de ouders). Zonder deze vermelding wordt de school de volledige kosten aangerekend.

 

AVONDVOORSTELLINGEN

 

Ook in het avondaanbod zijn er heel wat voorstellingen die jongeren kunnen boeien. Per 10 leerlingen kan één begeleider de voorstelling gratis bijwonen. Voor de leerlingen wordt het abonnementstarief aangerekend. Reserveren kan via de cultuurbalie.

 

AANDACHTSPUNTEN

 

Heb je slechtziende leerlingen? Rolstoelgebruikers? Of leerlingen waarvan je denkt dat we voor de plaatsing bij de voorstelling extra aandacht moeten besteden? Geef het tijdig door, zodat ook deze leerlingen de voorstelling in zo goed mogelijke omstandigheden kunnen bijwonen.

 

Vestiaire

Om veiligheidsredenen is het verplicht om gebruik te maken van de vestiaire voor jassen, boekentassen, petten, ...

 

Snoep, drank en gsm-opnames

In de zaal is het verboden om snoep en drank mee te nemen. GSM’s dienen uitgeschakeld te worden voor het betreden van de zaal. Fotograferen en filmen is, tenzij met uitdrukkelijke toelating, verboden tijdens podiumvoorstellingen.

 

Evaluatie

Uw mening en die van de leerlingen is belangrijk voor het samenstellen van het aanbod. Wij luisteren graag naar elke reactie, van welke aard ook.

 

 

EEN EXTRAATJE

Voor de meeste eigen familievoorstellingen en –films zijn er een beperkt aantal gratis tickets voor (toekomstige) leerkrachten op vertoon van hun lerarenkaart. We vragen je om het nummer van je lerarenkaart door te geven. We nemen je adres dan op in een adressenbestand om promotie te maken voor school- en jeugdactiviteiten.

 

MEER INFO? EEN VRAAG?

 

Wil je weten of de voorstelling geschikt is voor uw leerlingen, wil je meer informatie over voorstellingen of wil je voor je leerkrachten een volledige uiteenzetting in de school, dan kan je contact opnemen met Marijke Henkens via 011 450 317 of via marijke.henkens@beringen.be.

Top