Privacy en disclaimer

1. Algemeen


Deze website werd gecreëerd in opdracht van Stad Beringen (dienst Cultuur), Mijnschoolstraat 88 - 3580 Beringen. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Stad Beringen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Stad Beringen is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

 

2. Beheer van informatie


Stad Beringen (dienst Cultuur) levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Stad Beringen (dienst Cultuur) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie die de gebruiker op de website mag verwachten ontbreken, dan engageert Stad Beringen (dienst Cultuur) zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Wij nodigen u dan ook uit om al uw opmerkingen door te geven via cultuur@beringen.be. De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door Stad Beringen (dienst Cultuur) aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

 

3. Gebruik van informatie


Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die u op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wenst u informatie (teksten, beelden, ...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan neemt u met ons contact op via cultuur@beringen.be. Stad Beringen (dienst Cultuur) en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

 

4. Links naar websites beheerd door derden


Stad Beringen (dienst Cultuur) plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Stad Beringen (dienst Cultuur) geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Stad Beringen (dienst Cultuur) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt Stad Beringen (dienst Cultuur) zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden via cultuur@beringen.be.
Stad Beringen (dienst Cultuur) behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

 

5. Privacyverklaring


Stad Beringen (Dienst Cultuur) is begaan met je privacy, respecteert die ook én neemt de nodige voorzorgen om je gegevens te beschermen. In deze privacy-verklaring geven we heldere en transparante informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe we met deze gegevens omgaan.

Stad Beringen (Dienst Cultuur) houdt zich daarbij aan de Belgische privacywet van 8 december 1998 en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

 
A.    Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?


Stad Beringen (Dienst Cultuur) verzamelt jouw naam en voornaam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, emailadres, voorkeurstaal en facturatiegegevens.
We verzamelen ook gegevens die je zelf online post en aldus openbaar maakt. Het is ons toegelaten om deze gegevens te gebruiken en eventueel opnieuw te publiceren op sociale media.
 


B.    Hoe verzamelen wij je gegevens?


Je persoonsgegevens verzamelen we:

 •  wanneer je je registreert voor onze nieuwsbrief
 •  wanneer je tickets aankoopt
 •  wanneer je deelneemt aan een tentoonstelling

 

C.    Waarvoor gebruikt Stad Beringen (dienst Cultuur) deze gegevens?


De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt

 • om de bestellingen te kunnen leveren van de producten die op onze website te koop aangeboden worden t.b.v. klantenadministratie
 • om de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren
 • om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren
 • om de informatie over onze producten en/of diensten relevanter te maken voor jou en om de publiciteit/marketing beter af te stemmen op je mogelijke interesses en behoeften

 
D.    Wie verwerkt je gegevens?


Je persoonsgegevens worden binnen Stad Beringen (Dienst Cultuur) verwerkt door onze eigen medewerkers. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van producten (bv. website, ticketingsoftware) en diensten (bv. bezorgdiensten) die door andere organisaties worden geleverd. Met elk van deze organisaties heeft Stad Beringen (Dienst Cultuur) een verwerkingsovereenkomst afgesloten die o.a. de verwerking en bescherming van je persoonlijke gegevens regelt. We hebben bovendien interne maatregelen voorzien die toezien op de effectieve en veilige verwerking van je gegevens.

 

E.    Wie krijgt toegang tot je gegevens?


Bepaalde persoonlijke gegevens kunnen opgevraagd worden door politiediensten teneinde te voldoen aan wetgeving of om onszelf, receptieve partners of derden te beschermen.

 

F.    Hoe worden je gegevens bewaard en beveiligd?


Bij het plaatsen van een bestelling bewaren wij zorgvuldig en veilig je persoonsgegevens in onze database.
Creditcardgegevens of financiële gegevens worden niet door ons bewaard. Dit gebeurt door de daartoe aangewezen betrouwbare partner (bv. Mollie, Ingenico, Atos Wordline) die je betalingsgegevens uiterst veilig behandelt en bewaart.

 

G.    Welke keuzes kan jij maken over hoe Stad Beringen (Dienst Cultuur) je gegevens gebruikt?


Wanneer je tickets koopt of je inschrijft voor onze nieuwsbrief, geef je toestemming om je persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken voor specifieke doeleinden.
Wil je deze toestemming intrekken, dan kan je met ons contact opnemen via cultuur@beringen.be.
Je kan je ook afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief via de link in elke nieuwsbrief.
Wil je niet alle cookies toestaan, dan kan je de instellingen van je browser wijzigen (zie help-menu van je internetbrowser). Hou er wel rekening mee dat wanneer je deze instellingen wijzigt en/of cookies blokkeert, je bepaalde functionaliteiten van onze website mogelijks niet optimaal kan gebruiken.

 

H.    Kan dit privacybeleid bijgewerkt worden?


Stad Beringen (Dienst Cultuur) kan deze privacyverklaring wijziging als gevolg van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving. De laatste versie is steeds op deze website terug te vinden, alsook aan de kaartverkoop. De laatste wijziging gebeurde op 15/06/2018.

 

6. Niet-toegestaan gebruik van de website


De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

 • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken
 • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt
 • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
 • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

Stad Beringen (dienst Cultuur) behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

 

7. Geschillen


Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd.

Top